۷ ترفند مهم در مصاحبه شغلی

شما برای ایجاد اولین تاثیر خوب تنها یک فرصت دارید.  آن را از دست ندهید. مصاحبه ها می توانند فوق العاده دشوار باشند به ویژه وقتی نمی دانید چه انتظاری از شما دارند. مصاحبه بعدی خود را تصادفا یا در اثر آمادگی کم و یا با اشتباهات کوچک قابل اجتناب خراب نکنید.  خبر خوب این است که اطلاعت بیشتر درباره۷ ترفند مهم در مصاحبه شغلی[…]

قالب رایگان وردپرس